Фирма Полар Проджект ЕООД е бенефициент по програма „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Фирма Полар Проджект ЕООД е бенефициент по програма „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
3 август 2020

Фирма Полар Проджект ЕООД е бенефициент по програма „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“